Podmínky služby naposledy editovány September 5, 2013, 5:10:27 pm

MultiHoster si vyhrazuje právo odstranit nebo nahradit všechny soubory, které ohrožují bezpečnost serveru nebo jsou jinak nebezpečné. Následující typy souborů nesmí být nahrány za žádných okolností:

    • Soubory s pornografickýmmateriálem. To zahrnuje soubory zobrazující genetálie, nahotu nebo sexuální situace.
    • Soubory, které porušují autorská práva na jakéhokoliv subjektu. . To zahrnuje, ale není omezena, fotografií chráněných autorským právem, stejně jako soubory, pro které uživatel nemá využití a distribučních oprávnění.
    • Soubory, jejichž zamýšlené použití nebo účel je obtěžování jednotlivých osob nebo více.
    • Soubory, jejichž zamýšlené použití nebo účel je propagace výrobků nebo služeb prostřednictvím inzerátů. To zahrnuje mimo jiné i email spam a bannerové reklamy.
    • Soubory, které jsou nezákonné a nebo jsou v rozporu se zákony.

Nahrávání jakéhokoliv typu z výše uvedených souborů, bude mít za následek:

    • Okamžité zrušení uživatele a možnosti jednotlivce používat MultiHoster nebo některé z jeho poskytovaných služeb.
    • Smazání VŠECH obrázků které uživatel nahrál na MultiHoster.
    • Případné trestní stíhání.

To bude v platnosti okamžitě po zjištění případných porušení výše uvedených podmínek, s věčným trváním, na základě rozhodnutí MultiHoster. Je-li soubor odstraněn, nesmí uživatel nahrát soubor znovu.

Právní podmínky:

Tyto smluvní podmínky se mohou měnit bez předchozího upozornění. Pomocí MultiHoster, uživatel souhlasí s tím, že nezahrnuje MultiHoster do jakéhokoliv typu soudního řízení nebo přistoupíme k podniknutí právních kroků proti uživateli za porušování těchto podmínek služby. MultiHoster nenese žádnou právní odpovědnost za obsah souborů, které jsou nahrány na MultiHoster jednotlivými uživateli a bude spolupracovat s právními orgány a vládními subjekty v případě, že nahrané soubory jsou považovány v rozporu s těmito Podmínkami služeb.

Všechny soubory jsou © jejich příslušných vlastníků. Všechen ostatní obsah je © MultiHoster. MultiHoster není odpovědný za obsah žádných nahraných souborů. 
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain